• Always comes in a giftbox ✨
 • Gratis verzending vanaf €50,-
 • Binnen 2 werkdagen verzonden

Algemene Voorwaarden

 

Inhoud

Artikel 1 - Identiteit en contactgegevens

Artikel 2 - Algemeen 

Artikel 3 - Het aanbod 

Artikel 4 - Overeenkomst 

Artikel 5 - Betaling 

Artikel 6 - Verzending en levering 

Artikel 7 - Herroepingsrecht 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 9 - Kosten herroeping 

Artikel 10 - Retourinstructies 

Artikel 11 - Klachtenregeling 

Artikel 12 - Cadeaubonnen 

Artikel 13 - Copyright 

Artikel 1 | Identiteit en contactgegevens

Indigeau

Info@Indigeau.nl

KvK-nummer: 75608359

Btw-identificatienummer: NL002286535B02

 

Artikel 2 | Algemeen

 1. De algemene voorwaarden van Indigeau zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten en bestellingen van Indigeau. Wanneer de consument een artikel bestelt, gaat hij of zij akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor vragen over deze voorwaarden, kan de consument contact opnemen met Indigeau via info@indigeau.nl

 

Artikel 3 | Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod (de productpagina) vermeld.
 2. De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. Als Indigeau gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Indigeau niet.
 3. Indigeau streeft ernaar om alle producten en bestelling goed te controleren voordat deze worden verzonden. Toch raden wij je aan de kwaliteit en het aantal producten binnen 7 dagen te contoleren. Is er iets niet in orde, stuur dan een e-mail naar info@indigeau.nl. Vergeet hierbij niet het ordernummer te vermelden.

 

Artikel 4 | Overeenkomst en bestelling

 1. De overeenkomst is bindend op het moment dat de consument een bestelling plaatst en de daarvoor benodigde betaling heeft voldaan. Indigeau verwerkt de bestelling nadat de betaling is ontvangen.
 2. Zodra de bestelling is verwerkt, ontvangt de consument per e-mail een bevestiging van de bestelling, met de factuur en de details van de bestelling.
 3. Indigeau heeft het recht een bestelling te weigeren en een overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5 | Betaling

 1. Alle prijzen op de website zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. Bij Indigeau kan de consument kiezen uit twee verschillende beveiligde betaalmethodes, namelijk iDeal en PayPal.
 3. Als Indigeau per ongeluk een verkeerde prijs heeft vermeld op de website en het gaat duidelijk om een vergissing, hebben wij het recht om de prijs aan te passen. Ook als de consument het artikel al heeft besteld. De consument zal hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Artikel 6 | Verzending en levering

 1. Indigeau zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen en streeft er naar om bestellingen binnen 1-2 werkdagen te verzenden.
 2. Tot en met het moment van levering draagt Indigeau de verantwoordelijkheid voor de bestelling. Na levering wordt de verantwoordelijk overgedragen naar de consument.
 3. Indigeau verstuurt haar bestellingen met koeriersdienst PostNL. Zodra bestellingen worden verzonden, worden deze binnen Nederland doorgaans binnen 1 – 2 werkdagen geleverd. De levertijd is een indicatie. Indigeau niet verantwoordelijk voor enige vertraging, ontstaan vanaf het moment dat het pakket is verzonden.
 4. Indigeau streeft er altijd naar dat de consument de bestelling binnen de verwachte levertijd ontvangt. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is (een artikel is tijdelijk niet op voorraad of de koeriersdienst staakt) zal Indigeau dit zo snel mogelijk laten weten aan de consument. In het geval dat een product niet binnen de verwachte periode wordt geleverd, is het niet mogelijk een claim in te dienen
 5. PostNL heeft vanaf 1 januari 2020 haar verzendkosten verhoogd. De kosten voor het verzenden bedragen €4,-. Bestellingen binnen Nederland worden boven €50,- gratis verzonden. 
 6. Bestellingen in Europa zijn mogelijk vanaf €13,-. Dit is per land verschillend. Bij het afrekenen worden automatisch de juiste verzendkosten doorberekend. 
 7. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Indigeau kenbaar heeft gemaakt. Als de consument per ongeluk een verkeerd afleveradres heeft opgegeven kunnen er extra kosten van toepassing zijn die Indigeau kan doorberekenen aan de consument.

 

Artikel 7 | Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst ontbinden.
 2. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst – de bestelling te retourneren. De retourinstructies staan vermeld onder artikel 9 van de algemene voorwaarden.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Retourzendingen kunnen alleen in behandeling worden genomen indien het retourformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en de consument aan de overige retourinstructies heeft voldaan.
 5. Indigeau is niet aansprakelijk voor het kwijt raken van een retourzending. De consument wordt daarom verzocht om het pakket retour te zenden middels track&trace code.
 6. Indien de consument een product wenst te ruilen, dient de consument het originele product te retourneren volgens de retourinstructies en opnieuw een bestelling te plaatsen in de webshop.

 

Artikel 8 | Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Oorbellen zijn om hygiënische redenen uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen daarom niet worden geretourneerd.
 2. Indigeau behoudt zich het recht voor retour gestuurde producten te weigeren indien blijkt dat deze gedragen of beschadigd zijn of niet binnen de gestelde termijn retour zijn gestuurd.
 3. Retourzendingen die niet zijn voorzien van track&trace en gedurende de verzending kwijt raken, kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Artikel 9 | Kosten herroeping

 1. De kosten voor een retourzending zijn voor rekening van de consument.
 2. Wanneer de consument alle artikelen uit de bestelling retourneert, ontvangt de consument naast het aankoopbedrag ook de verzendkosten van de bestelling terug. De kosten voor retourneren zijn ten alle tijden voor rekening van de consument
 3. Indigeau kan het bedrag dat de consument terugkrijgt alleen overmaken naar de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gedaan.
 4. Indien een retourzending in goede orde is ontvangen, zal Indigeau zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 werkdagen na ontvangst de retourzending verwerken en het aankoopbedrag terugboeken.

 

Artikel 10 | Retourinstructies

 1. Voor het retour zenden van een aankoop dienen de volgende retourinstructies in acht te worden genomen:
 • Verpak de/het item(s) in de originele verpakking.
 • Vul het retourformulier in en voeg deze samen met de pakbon toe aan het pakket. Omdat wij het milieu zo veel mogelijk willen besparen, sturen we het retourformulier niet mee met de order.  Het retourformulier kun je daarom hier downloaden! 
 • Zorg dat het pakket goed is dichtgeplakt.
 • Retourneer het pakket naar het volgende adres:
  Indigeau - retouren 
  Wilgenstraat 36
  6911 BP Pannerden
 • We zullen jouw retourzending binnen 14 dagen na ontvangst verwerken. Je ontvangt van ons een mailtje wanneer het pakket in goede orde is ontvangen en het aankoopbedrag wordt teruggeboekt

Artikel 11 | Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per mail worden ingediend bij Indigeau via info@indigeau.nl
 2. Bij Indigeau ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Indigeau binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indigeau draagt er zorg voor dat de klacht binnen 4 weken in onderling overleg wordt opgelost.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van Indigeau niet op, tenzij Indigeau schriftelijk anders aangeeft.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Indigeau, zal Indigeau een van de volgende opties kiezen:
 • Repareren
 • Vervangen
 • Het aankoopbedrag vergoeden

Artikel 12 | Cadeaubonnen

 1. Deze voorwaarden gelden op alle elektronische cadeaubonnen uitgegeven door Indigeau.
 2. Cadeaubonnen, of de restwaarde daarvan, kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 3. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld op openstaande bestellingen.
 4. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 5. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

 

Artikel 13 | Copyright

 1. Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt door Indigeau zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Indigeau mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.